seria exaCT

Spojrzenie do wnętrza komponentu

Nasze rozwiązania pomiarowe dla zapewnienia jakości

Oferujemy szeroką gamę przemysłowych tomografów komputerowych do pomiarów i kontroli nieniszczącej (NDT) złożonych struktur wewnętrznych i zewnętrznych, które są również idealnie przystosowane do automatyzacji.

Kompaktowym rozwiązaniem klasy podstawowej jest system CT exaCT S. Ten system rentgenowski 3D mieści się na każdym biurku i oferuje wysoką wydajność na najmniejszej przestrzeni. Urządzenie pomiarowe CT exaCT M opiera się na koncepcji stacji roboczej ze zintegrowaną jednostką oceniającą i jest odpowiednie dla małych i średnich komponentów.

Seria exaCT L jest niezwykle elastyczna i oferuje wysoką wydajność rentgenowską dla wszystkich przemysłowych zastosowań tomografii komputerowej. System CT oferuje uproszczony, opłacalny i w pełni zautomatyzowany przepływ pracy dla całego procesu analizy CT. Uniwersalny exaCT U to najpotężniejszy przemysłowy tomograf komputerowy w naszym portfolio o dużej objętości pomiarowej. Umożliwia on pomiary i inspekcję dużych przedmiotów obrabianych o większej gęstości.

WENZEL Advantage

WENZEL oznacza najwyższe standardy jakości i niezawodność - okres użytkowania naszych maszyn wynosi często ponad 20 lat!

Technologia pomiarowa jest naszym zawodem od 1968 r. i przez lata dopracowaliśmy ją do absolutnej perfekcji .

Postrzegamy siebie jako dostawcę rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta w zakresie terminów dostaw produktów seryjnych. Wiążący charakter naszych przyrzeczeń jest zawsze naszym najwyższym priorytetem.

Oddziały i przedstawicielstwa w ponad
50 krajach - Myśl globalnie, działaj lokalnie.

Aby zawsze oferować naszym klientom najlepsze możliwe rozwiązania , współpracujemy z silnymi partnerami branżowymi.

Innowator w dziedzinie przemysłowej tomografii komputerowej od 2008 r.

Od 2008 roku firma WENZEL jest jednym z innowatorów wśród producentów CT i oferuje wydajne i precyzyjne urządzenia CT, za pomocą których w sposób bezkontaktowy i nieniszczący (NDT) przeprowadzane są pomiary 3D wewnętrznych, jak i zewnętrznych struktur obiektów.

Seria exaCT łączy dziesięciolecia doświadczeń metrologicznych i niezwykłą jakość WENZEL z wysokimi kompetencjami w zakresie rozwoju tomografii komputerowej, modułową koncepcją systemu i innowacyjną technologią detektora. Szeroki zakres wariantów urządzeń na przemysłowych tomografach komputerowych umożliwia dostosowanie do różnych wymagań klientów.

Pomiary za pomocą dotykowych lub optycznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) nie mogą być przeprowadzane na każdym elemencie. Dzięki technologii pomiaru objętości exaCT możliwe są również pomiary wewnątrz obiektów. Kolejną zaletą jest szybkie pozyskiwanie danych i duża gęstość informacji w danych objętościowych. Dzięki temu systemy CT są interesujące pod względem technicznym i ekonomicznym wszędzie tam, gdzie w krótkim czasie wymagana jest pełna akwizycja geometrii.

Obszary zastosowań

Przemysłowa tomografia komputerowa umożliwia badanie bardzo szerokiego spektrum, od elementów z tworzyw sztucznych i kompozytów włóknistych do części z metali lekkich, jak również małych części z żelaza lub metali nieżelaznych. Radioluzyjność materiału (gęstość), jak również geometria i grubość ścianek obiektu decydują o tym, czy może on zostać poddany promieniowaniu.

Mocne strony systemów exaCT CT stają się widoczne w konkretnych zastosowaniach. Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowań, które wyraźnie pokazują zalety przemysłowej tomografii komputerowej. Ponieważ technologia pomiaru objętości exaCT dostarcza zarówno danych materiałowych, jak i geometrycznych całego elementu, na podstawie tylko jednego pomiaru można przeprowadzić wiele ocen.