Technologia medyczna

Rozwiązania do pomiaru implantów medycznych i protez o wysokim współczynniku odbicia światła bez wstępnej obróbki powierzchni, elementów formowanych z tworzyw sztucznych i systemów dozowania.

Najlepsze rozwiązanie dla potrzeb medycznych.

Urządzenia medyczne stawiają wiele wyzwań przed techniką pomiarową. WENZEL oferuje szeroki zakres możliwości sprostania tym wyzwaniom dzięki swoim maszynom pomiarowym. Czy to wysoko polerowane części, które można mierzyć bezdotykowo za pomocą CORE , czy też części formowane z tworzyw sztucznych, które można prześwietlić za pomocą przemysłowych tomografów komputerowych. Na stronie WENZEL znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.

CORE S

Pomiar optyczny zgodny z produkcją

Dowiedz się więcej

exaCT L - tomografia komputerowa w wieży

Elastyczny system TK z wieloma opcjami

Dowiedz się więcej

WENZEL w mediach społecznościowych

@wenzelgroup
@wenzelgroupofficial
@wenzel
@wenzelgroup