Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, dane są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania po niej może zostać poddane ocenie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia drogi powrotnej do użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na taką analizę lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Procesor zewnętrzny

Nasi starannie wybrani partnerzy i usługodawcy mogą przetwarzać dane osobowe o Tobie w naszym imieniu, jak opisano poniżej:
"Digital Marketing Service Providers
Okresowo angażujemy przedstawicieli marketingu cyfrowego do prowadzenia działań marketingowych w naszym imieniu, a działania te mogą skutkować przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami. Do zaangażowanych przez nas podmiotów przetwarzających dane należą:

(i) Prospect Global Ltd (handlujący jako Sopro) Reg. UK Co. 09648733. Możesz skontaktować się z Sopro i zobaczyć ich politykę prywatności tutaj: http://sopro.io. Sopro jest zarejestrowany w ICO, Reg: ZA346877. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: dpo@sopro.io."

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

WENZEL Group GmbH & Co. KG
Werner-Wenzel-Straße
97859 Wiesthal
Niemcy

Telefon: +49 6020 201-0
E-mail: info@wenzel-cmm.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoba zainteresowana ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych osobowych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do podawania odcisków palców do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego rozsyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.
Prof. dr Andre Döring, Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 35538476
Email: datenschutz@wenzel-group.com

4. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego.
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania danych - pozostają bez zmian.

5. narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania danych na zlecenie i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

6. wtyczki i narzędzia

Czcionki Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza witryna została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Pipedrive Leadbooster

Ta witryna wykorzystuje funkcje dodatku LeadBooster firmy Pipedrive, kompleksowego zestawu narzędzi do generowania leadów, teraz z czatem na żywo.

LeadBooster posiada dwie funkcje, dzięki którym można generować i kwalifikować leady:

  • Chatbot: Automatycznie kontaktuje się z odwiedzającymi witrynę i zapisuje zakwalifikowanych użytkowników jako potencjalnych klientów.
  • Czat na żywo: otrzymuj powiadomienia, gdy potrzebny jest kontakt z człowiekiem. Dostępni pracownicy mogą płynnie przejmować rozmowy rozpoczęte przez chatbota z dowolnego miejsca.