Otwarta komunikacja danych

Trzy pytania do prof. dr Heiko Wenzel, CDO

Otwarta komunikacja danych w technologii pomiarowej

Jako otwarty standard interfejsu, OPC UA jest kluczowym warunkiem wstępnym udanego wprowadzenia Przemysłu 4.0 w produkcji. OPC UA zapewnia interoperacyjność maszyn i systemów, które mogą być łączone i rekonfigurowane zgodnie z wymaganiami poprzez plug & work - niezależnie od platformy i producenta.

Aby urzeczywistnić tę wizję, VDMA współpracuje ze swoimi firmami członkowskimi, w tym WENZEL, w celu opracowania specyfikacji towarzyszących OPC UA dla poszczególnych branż, a tym samym stworzenia globalnego języka produkcji.

Zadaliśmy trzy pytania na ten temat prof. dr Heiko WENZEL (Chief Digital Officer).

‍Panie Wenzel,jakich konkretnych korzyści spodziewa się Pan dla swoich klientów, integrując OPC UA ze swoimi rozwiązaniami pomiarowymi?

Celem wprowadzenia OPC UA jest znaczne ułatwienie codziennej pracy naszych klientów. Dzięki jednolitemu językowi i ustandaryzowanym protokołom komunikacyjnym chcemy umożliwić naszym rozwiązaniom pomiarowym bezproblemową interakcję z różnymi maszynami i systemami. Zapewnia to bardziej wydajną integrację danych i ułatwia, na przykład, diagnostykę usterek i konserwację systemu.

Jakie są korzyści z wprowadzenia OPC UA jako wspólnego standardu integracji urządzeń pomiarowych z linią produkcyjną i monitorowania w czasie rzeczywistym?

Dzięki wykorzystaniu OPC UA jako wspólnego standardu, różne urządzenia i systemy pomiarowe mogą być na przykład płynnie zintegrowane z linią produkcyjną. Umożliwia to zautomatyzowane monitorowanie, kontrolę i kalibrację systemów pomiarowych w czasie rzeczywistym.

Umożliwia to szybkie reagowanie na wszelkie odchylenia lub problemy. Na przykład, analizy statystyczne mogą być wykorzystywane do identyfikacji trendów lub wzorców w danych i wyciągania wniosków w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Kolejną zaletą jest to, że potencjalne usterki lub awarie są rozpoznawane na wczesnym etapie. Dzięki ulepszonemu monitorowaniu i diagnostyce, prace konserwacyjne mogą być planowane i przeprowadzane w ukierunkowany sposób, co skutkuje skróceniem czasu przestojów systemu.

Technologia pomiarowa odgrywa kluczową rolę w Przemyśle 4.0. Przedstawisz prezentację, w której omówisz ten temat - również pod kątem otwartej sieci za pośrednictwem OPC UA i interfejsu umati*. Dlaczego jest to ważne?

Moja prezentacja "Cyfrowy bliźniak w zapewnieniu jakości: integracja technologii pomiarowej i produkcyjnej" skupi się na tym, w jaki sposób cyfryzacja technologii pomiarowej i produkcyjnej upraszcza monitorowanie procesu i analizę jakości produktu. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną realistyczne oczekiwania i obecne ograniczenia trendów takich jak PMI, Closed Loop, AI i oczywiście OPC UA. 

Jako członek grupy roboczej OPC UA, WENZEL był aktywnie zaangażowany w rozwój specyfikacji. Prezentacja zawiera informacje na temat najnowszych standardów i rozwiązań, które ułatwiają integrację maszyn i urządzeń oraz dodatkowo promują interoperacyjność w produkcji.

*umati (Universal Machine Technology Interface) to społeczność przemysłu maszynowego i jego klientów w celu promowania i rozpowszechniania otwartych, znormalizowanych interfejsów opartych na OPC UA.

Kariera z WENZEL

Wspólne wyznaczanie nowych standardów!
Zostań częścią innowacyjnej firmy, która mimo 50 lat tradycji pozostała młoda.

Dowiedz się więcej

Zasoby ludzkie

+49 06020 2010
jobs@wenzel-metrology.de

WENZEL Group GmbH & Co. KG
Werner-Wenzel-Straße
97859 Wiesthal
Niemcy

WENZEL w mediach społecznościowych

@wenzelgroup
@wenzelgroupofficial
@wenzel
@wenzelgroup

WENZEL Blog

Nasze blogi WENZEL dostarczają wiedzy technicznej, spostrzeżeń branżowych i najnowszych informacji na temat technologii, wydarzeń i wszystkiego, co związane z WENZEL .