Koncentracja na zrównoważonym rozwoju

Pomyślna certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 przez DQS

WENZEL potwierdza swoje zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez pomyślną certyfikację systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 przez Niemieckie Stowarzyszenie Certyfikacji Systemów Zarządzania (DQS). Ten kamień milowy pokazuje nasze zaangażowanie w minimalizowanie wpływu na środowisko i ustanawianie zrównoważonych praktyk we wszystkich obszarach naszej działalności.

Certyfikacja obejmuje obszary rozwoju, produkcji, sprzedaży i serwisu współrzędnościowych systemów pomiarowych. Oznacza to, że WENZEL stosuje przyjazne dla środowiska podejście nie tylko do procesów produkcyjnych, ale także do całego cyklu życia swoich produktów i usług.


System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 został wprowadzony w celu poprawy operacyjnej ochrony środowiska, tj.
- aby wytwarzać produkty przyjazne dla środowiska,
- aby miejsca pracy były bezpieczne i przyjazne dla środowiska,
- aby przestrzegać przepisów i wytycznych,
- aby oszczędzać energię i wodę,
- aby unikać odpadów,
- aby segregować odpady zgodnie z wewnętrznymi specyfikacjami,
- oraz aby pracować zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi dokumentami specyfikacji.


Certyfikat ISO 14001 przyznany przez DQS nie tylko potwierdza zgodność z międzynarodowymi normami środowiskowymi, ale także gotowość WENZEL do ciągłej pracy nad poprawą ochrony środowiska. Nagroda ta podkreśla zaangażowanie WENZEL w zrównoważoną przyszłość i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Kariera z WENZEL

Wspólne wyznaczanie nowych standardów!
Stań się częścią innowacyjnej firmy, która pozostała młoda pomimo 50 lat tradycji.

Dowiedz się więcej

WENZEL w mediach społecznościowych

@wenzelgroup
@wenzelgroupofficial
@wenzel
@wenzelgroup

Najnowsze wiadomości